Xem xét kiểm điểm Sở Công thương Ninh Thuận vì chủ quan phòng dịch

Trong khi nhân nhân và các cấp tại Ninh Thuận nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch thì một số người vẫn còn lơ là. Ảnh: Kim Trinh
Trong khi nhân nhân và các cấp tại Ninh Thuận nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch thì một số người vẫn còn lơ là. Ảnh: Kim Trinh
Trong khi nhân nhân và các cấp tại Ninh Thuận nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch thì một số người vẫn còn lơ là. Ảnh: Kim Trinh
Lên top