Xem xét khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

Số gỗ lậu được lực lượng chức năng phát hiện tập kết ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk. Ảnh: H.D
Số gỗ lậu được lực lượng chức năng phát hiện tập kết ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk. Ảnh: H.D
Số gỗ lậu được lực lượng chức năng phát hiện tập kết ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk. Ảnh: H.D
Lên top