Xem xét hủy giấy phép kinh doanh hàng không chung của Globaltrans Air

Xem xét hủy giấy phép kinh doanh hàng không chung của Globaltrans Air. Ảnh minh họa GT
Xem xét hủy giấy phép kinh doanh hàng không chung của Globaltrans Air. Ảnh minh họa GT
Xem xét hủy giấy phép kinh doanh hàng không chung của Globaltrans Air. Ảnh minh họa GT
Lên top