Xem xét hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top