Xem xét hiệu quả BRT và tính toán kỹ với đường sắt đô thị

Tuyến BRT Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuyến BRT Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuyến BRT Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top