Xem nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ ở đâu, mấy giờ rõ nhất?

Nguyệt thực một phần quan sát từ Israel tháng 8.2017. Ảnh: AFP/Getty
Nguyệt thực một phần quan sát từ Israel tháng 8.2017. Ảnh: AFP/Getty
Nguyệt thực một phần quan sát từ Israel tháng 8.2017. Ảnh: AFP/Getty
Lên top