Xem nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ

Nguyệt thực một phần ngày 19.11 sẽ kéo dài trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng. Ảnh: ST
Nguyệt thực một phần ngày 19.11 sẽ kéo dài trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng. Ảnh: ST
Nguyệt thực một phần ngày 19.11 sẽ kéo dài trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng. Ảnh: ST
Lên top