Xem đá bóng về mâu thuẫn với bố, con trai châm lửa đốt nhà


Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. ảnh:NDCC
Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. ảnh:NDCC