"Xẻ thịt" núi Hòn Rồng: Tiếp tục xây dựng trái phép sau khi bị xử phạt

Đường bê tông xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng, phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Đường bê tông xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng, phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Đường bê tông xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng, phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top