Xe tải mất phanh lật ngửa giữa đường, 2 người trọng thương

Xe mất phanh lao xuống vệ đường lật ngửa.
Xe mất phanh lao xuống vệ đường lật ngửa.