Xe tải mất lái tông, hai vợ chồng thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm kiến hai vợ chồng người chết, người bịt hương nặng. Ảnh: Phương Linh
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm kiến hai vợ chồng người chết, người bịt hương nặng. Ảnh: Phương Linh
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm kiến hai vợ chồng người chết, người bịt hương nặng. Ảnh: Phương Linh