Xe tải lật "trắng bụng" sau khi gây tai nạn liên hoàn