Xe tải đâm xe khách, rơi xuống cầu

Xe đầu kéo nằm dưới chân cầu sau cú tông mạnh vào xe khách và lan can cầu. Ảnh: Đ.Q
Xe đầu kéo nằm dưới chân cầu sau cú tông mạnh vào xe khách và lan can cầu. Ảnh: Đ.Q
Xe đầu kéo nằm dưới chân cầu sau cú tông mạnh vào xe khách và lan can cầu. Ảnh: Đ.Q
Lên top