Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xe tải bung thùng, hàng ngàn lon bia rơi vãi