Xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1, người đi đường được phen hú hồn

Vụ cháy khiến toàn bộ hàng hóa trên xe bị cháy rụi.
Vụ cháy khiến toàn bộ hàng hóa trên xe bị cháy rụi.
Vụ cháy khiến toàn bộ hàng hóa trên xe bị cháy rụi.
Lên top