Xe rửa đường hồi sinh

Xe rửa đường hồi sinh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội (ảnh chụp lúc 3 giờ sáng ngày 20.12).   Ảnh: PV
Xe rửa đường hồi sinh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội (ảnh chụp lúc 3 giờ sáng ngày 20.12). Ảnh: PV
Xe rửa đường hồi sinh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội (ảnh chụp lúc 3 giờ sáng ngày 20.12). Ảnh: PV
Lên top