Xe ra vào Khánh Hòa cần lưu ý gì trong giai đoạn chống dịch mới?

Nhiều thuận lợi trong hoạt động vận tải để thực hiện sống chung an toàn với COVID-19. Ảnh: TC
Nhiều thuận lợi trong hoạt động vận tải để thực hiện sống chung an toàn với COVID-19. Ảnh: TC
Nhiều thuận lợi trong hoạt động vận tải để thực hiện sống chung an toàn với COVID-19. Ảnh: TC
Lên top