Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Hải Phòng thực hiện phun khử trùng toàn thành phố từ 27.3. Ảnh ĐL
Hải Phòng thực hiện phun khử trùng toàn thành phố từ 27.3. Ảnh ĐL
Hải Phòng thực hiện phun khử trùng toàn thành phố từ 27.3. Ảnh ĐL
Lên top