Xe quá tải giảm mạnh trên Quốc lộ 5

Trạm cân lưu động trên Quốc lộ 5. Ảnh ĐT
Trạm cân lưu động trên Quốc lộ 5. Ảnh ĐT
Trạm cân lưu động trên Quốc lộ 5. Ảnh ĐT
Lên top