Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe nghi lễ phục vụ lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đến Quảng Bình