TPHCM:

Xe máy “quá đát” gãy khung, một người chết thảm