Xe khách liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở Điện Biên bị tước phù hiệu

Một khu vực cách ly tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vân Tiến
Một khu vực cách ly tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vân Tiến
Một khu vực cách ly tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vân Tiến
Lên top