Xe khách húc sập nhà, hàng chục hành khách hốt hoảng

Chiếc xe khách lao vào nhà dân, húc hư hỏng nhiều vật dụng.
Chiếc xe khách lao vào nhà dân, húc hư hỏng nhiều vật dụng.
Chiếc xe khách lao vào nhà dân, húc hư hỏng nhiều vật dụng.
Lên top