Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xế hộp do phụ nữ điều khiển tông gãy đôi xe máy rồi bỏ chạy