Xe "hổ vồ" bốc cháy dữ dội trên đường

Chiếc xe bị bốc cháy dữ dội. Ảnh: NT
Chiếc xe bị bốc cháy dữ dội. Ảnh: NT
Chiếc xe bị bốc cháy dữ dội. Ảnh: NT
Lên top