Thanh Hoá:

Xe đầu kéo tông xe máy, bố văng ra ngoài, con văng vào bánh ôtô