Xe đầu kéo chở alumin mất lái lật trên đường, tài xế thiệt mạng

Xe đầu kéo mất lái lật nghiêng trước cửa nhà dân.
Xe đầu kéo mất lái lật nghiêng trước cửa nhà dân.
Xe đầu kéo mất lái lật nghiêng trước cửa nhà dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM