Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe container lao xuống vực khi đang đổ đèo

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Phi Long