Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe container đấu đầu xe tải trên Quốc lộ 1A