Xe container chở cột điện đứt xích làm tắc toàn bộ tuyến cao tốc

Cột điện nằm dài trên đường, xe không thể chạy qua. Ảnh: H.H
Cột điện nằm dài trên đường, xe không thể chạy qua. Ảnh: H.H
Cột điện nằm dài trên đường, xe không thể chạy qua. Ảnh: H.H
Lên top