Xe container cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Hiện trường vụ hoả hoạn Ảnh: BD
Hiện trường vụ hoả hoạn Ảnh: BD
Hiện trường vụ hoả hoạn Ảnh: BD
Lên top