Xe container bị tàu hỏa tông đứt đôi khi băng qua đường ray

Container bị tông đứt đôi khi qua đương ray. Ảnh: Dương Bình
Container bị tông đứt đôi khi qua đương ray. Ảnh: Dương Bình
Container bị tông đứt đôi khi qua đương ray. Ảnh: Dương Bình
Lên top