Xe chuyên dụng của quân sự phun tiêu độc khu vực chỗ bệnh nhân 419

Xe chuyên dụng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Văn Phong
Xe chuyên dụng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Văn Phong
Xe chuyên dụng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Văn Phong
Lên top