Xe chở vận động viên boxing lao xuống vực, gần 50 người thoát nạn