Xe chở rác thải sinh hoạt tại TP Thái Bình đã hoạt động bình thường trở lại

Các xe chở rác của Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình đã có thể vận chuyển rác vào nhà máy xử lý rác thải số 2 bình thường trở lại từ 12 giờ trưa nay, 5.7. Ảnh: T.D
Các xe chở rác của Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình đã có thể vận chuyển rác vào nhà máy xử lý rác thải số 2 bình thường trở lại từ 12 giờ trưa nay, 5.7. Ảnh: T.D
Các xe chở rác của Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Thái Bình đã có thể vận chuyển rác vào nhà máy xử lý rác thải số 2 bình thường trở lại từ 12 giờ trưa nay, 5.7. Ảnh: T.D
Lên top