Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xe chở hàng hội chợ cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh

Xe chở hàng phục vụ hội chợ bốc cháy dữ dội trên đường.
Xe chở hàng phục vụ hội chợ bốc cháy dữ dội trên đường.