Xe chở bia gặp nạn, hàng trăm người dân đổ ra hôi của