Xe chở 6 người gặp tai nạn, phát hiện 4 người trốn khai báo y tế

Hiện trường vụ xe chở 6 người gặp tai nạn, phát hiện 4 người trốn khai báo y tế. Ảnh: NDCC
Hiện trường vụ xe chở 6 người gặp tai nạn, phát hiện 4 người trốn khai báo y tế. Ảnh: NDCC
Hiện trường vụ xe chở 6 người gặp tai nạn, phát hiện 4 người trốn khai báo y tế. Ảnh: NDCC
Lên top