Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch

"Xẻ" cả rừng đặc dụng khai thác đất

Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch phá rừng đặc dụng, lấy đất làm vật liệu thi công hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh: PV
Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch phá rừng đặc dụng, lấy đất làm vật liệu thi công hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh: PV
Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch phá rừng đặc dụng, lấy đất làm vật liệu thi công hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM