Xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov
Lên top