Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe buýt riêng cho nữ làm xấu hình ảnh thủ đô?