Xe bồn cháy rụi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hình ảnh xe bồn cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ảnh Thông tin cao tốc Hà Nội Hải Phòng
Hình ảnh xe bồn cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ảnh Thông tin cao tốc Hà Nội Hải Phòng
Hình ảnh xe bồn cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ảnh Thông tin cao tốc Hà Nội Hải Phòng
Lên top