Xây trường mầm non hơn 21 tỉ cho con em di dân khỏi Kinh thành Huế

Phối cảnh trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1) với tổng mức đầu hơn 21 tỷ đồng.
Phối cảnh trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1) với tổng mức đầu hơn 21 tỷ đồng.
Phối cảnh trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1) với tổng mức đầu hơn 21 tỷ đồng.
Lên top