Xây trạm trộn bêtông trái phép trên đất quy hoạch nhà ở cho công nhân

Trạm trộn bêtông xây dựng trái phép. Ảnh: HT.
Trạm trộn bêtông xây dựng trái phép. Ảnh: HT.
Trạm trộn bêtông xây dựng trái phép. Ảnh: HT.
Lên top