Xảy ra cháy lớn ở một công ty tại Bình Dương

Đang cháy lớn ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Hải
Đang cháy lớn ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Hải
Đang cháy lớn ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Hải
Lên top