Xây nhà vệ sinh ở TPHCM bất thành: Sở TNMT có thông tin phản hồi

Nhà vệ sinh công cộng ở Sài Gòn do một ngân hàng xây dựng. Ảnh PV
Nhà vệ sinh công cộng ở Sài Gòn do một ngân hàng xây dựng. Ảnh PV
Nhà vệ sinh công cộng ở Sài Gòn do một ngân hàng xây dựng. Ảnh PV
Lên top