Xây nhà hát Thủ Thiêm để đáp ứng yêu cầu... đẳng cấp quốc tế

Khu vực ở Thủ Thiêm được lựa chọn xây dựng nhà hát giao hưởng (sát bên Trung tâm triển lãm TPHCM đang xây dựng.
Khu vực ở Thủ Thiêm được lựa chọn xây dựng nhà hát giao hưởng (sát bên Trung tâm triển lãm TPHCM đang xây dựng.
Khu vực ở Thủ Thiêm được lựa chọn xây dựng nhà hát giao hưởng (sát bên Trung tâm triển lãm TPHCM đang xây dựng.
Lên top