Xây mới điểm trường cho 250 học sinh huyện Chư Pưh và Mang Yang tỉnh Gia Lai

Điểm trường mới giúp 250 học sinh nghèo Gia Lai có chỗ học an toàn. Ảnh Đình Văn.
Điểm trường mới giúp 250 học sinh nghèo Gia Lai có chỗ học an toàn. Ảnh Đình Văn.
Điểm trường mới giúp 250 học sinh nghèo Gia Lai có chỗ học an toàn. Ảnh Đình Văn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top