Xây khách sạn, ván cốt pha dài 4m rơi xuyên mái tôn phi thẳng xuống nhà dân

Miếng ván cốt pha dài khoảng 4m đâm thủng mái tôn. Ảnh: N.T
Miếng ván cốt pha dài khoảng 4m đâm thủng mái tôn. Ảnh: N.T
Miếng ván cốt pha dài khoảng 4m đâm thủng mái tôn. Ảnh: N.T
Lên top