Xây dựng trên núi Hòn Rồng: Không tháo dỡ, còn thêm công trình trái phép

Tình trạng xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng (Cam Ranh, Khánh Hòa). Ảnh: N.B
Tình trạng xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng (Cam Ranh, Khánh Hòa). Ảnh: N.B
Tình trạng xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng (Cam Ranh, Khánh Hòa). Ảnh: N.B
Lên top